audio
produkcija

Audio produkcija nove generacije

Audio je neizostavna komponenta u svakoj produkciji.

Audio produkcija predstavlja izradu, odnosno produkciju zvuka i snimanje zvukova za razne svrhe. Audio produkcija obuhvaća snimanje radio reklama, jinglova, filmova, snimanja audio muzičkih uredaka do kreiranja pozadina za video igre te ostalih televizijskih, radio i internet materijala.

Organizacija događaja nekada zna biti vrlo stresan posao, te ga je najbolje prepustiti profesionalcima koji se znaju nositi sa svakodnevnim stresom. Obratite se Vašem budućem organizatoru Event Tim-u jer naš tim čini skup iskusnih i kreativnih ljudi koji su specijalizovani i oducirani za organizaciju bilo kakvog događaja skupnog karaktera po najvišim standardima.

Mixing i editing audio i video materijala, snimanje voice-overa, montaža video materijala, izrada 2D animacija, izrada 3D animacija, inserteri, telopi/najave, najavne i odjavne špice, promo spotovi, video editing (dodavanje efekata video korekcije, video konverzije, video adaptacije…)

Svaka produkcija ima svoj proces, koji naš tim uspješno rješava s minimalnim vašim angažmanom i brigom oko cijelog procesa, neovisno da li se rado isključivo o audio produkciji ili se radi o objedinjenju audio i video produkcije.

U našem aranžmanu možemo vam ponuditi:

  1. pripremu i produkciju muzike,
  2. produkciju zvuka, aranžiranje i audio editiranje, odnosno audio postprodukciju.
 

Također Event Tim nudi postprodukciju i produkciju zvuka za film, video, reklame, jinglove, reportaže i ostali program za televiziju, radio i internet

  • Audio miksanje
  • Audio mastering
  • Audio editiranje
  • Audio digitalizacija
  • Produkcija glazbe
  • Produkcija zvuka
  • Dizajn zvuka

U našoj ponudi možete pronaći i Opremu za simultani prevod kao i Tour Guide Sisteme.
Audio produkcija
Audio produkcija
Tehnička podrška

Pošalji upit za događaj

Fizička lica nisu obavezna popuniti polje "Naziv kompanije"