oprema za
simultani prevod

Odgovorite jezičnim izazovima novog doba. Oprema za simultani prevod riješit će sve vaše probleme tokom međunarodnih konferencija, sastanaka, skupova…

Globalizacija koja je donijela brojne napretke u svakodnevici svake profesije, donijela je i neke prepreke koje je neophodno savladati. A prva na koju ćemo naići u ovakvom procesu jesu jezične barijere. Kako prevazići ovaj problem? Kako organizirati naučne, društvene, edukacijske i druge skupove bez diskriminiranja bilo kojeg učesnika? Oprema za simultani prevod nudi nam sva potrebna rješenja za ovakav izazov.

Oprema za simultani prevod – Efikasan odgovor za jezične izazove novog doba

Simultano prevođenje, zapravo, najbolji je način za istinsko angažiranje svih učesnika dijaloga iz različitih jezičkih sredina. Uz pomoć specijalizirane opreme, bez mnogo napora, moguće je za svakog od učesnika obezbijediti govorno prevođenje u stvarnom vremenu, na bilo koji jezik prema vašem izboru. Na taj način cjelokupno iskustvo za učesnike dijaloga je pojednostavljeno, ali i u mnogočemu poboljšano.

Oprema za simultani prevod brenda DIS, koji je dio grupacije SHURE, najbolji je predstavnik ovakve opreme koja nudi mogućnost simultanog i visokokvalitetnog prevođenja na virtuelnim i hibridnim sastancima ili događajima, za veliki broj učesnika. Bez problema će odgovoriti na sve zadatke, kada je riječ o dostizanju publike širom svijeta, te pored događaja uživo pokriva i virtuelne događaje, čime u potpunosti olakšava rad online, kada je to potrebno.

Sama oprema za simultani prevod iskoristiva je za širok spektar različitih događaja, te nudi rješenja za sve sisteme, od onih jednostavnih telekonferencijskih, do mnogo komplikovanijih, kakav je recimo sistem za glasanje na izborima, gdje je potrebno višejezično tumačenje.

Tehničke specifikacije opreme za simultani prevod

Kada je riječ o tehničkim specifikacijama, oprema za simultano prevođenje najčešće se sastoji od prevoditeljskih kabina sa opremom, prijemnika sa slušalicama, mikrofona i općeg ozvučenja, a uz nju su neophodna tehnička podrška i prevoditeljske usluge. Najčešće se za ovakve prilike mora angažirati više prevodilaca, kako bi kvalitet prevedenog materijala bio na vrhunskom nivou, a uz njih je potrebno koristiti i usluge tehničkog osoblja koje posjeduje vještine upravljanja ovakvom opremom. Ukoliko ispunite ove osnovne uslove, oprema za simultano prevođenje omogućiti će vam komunikaciju bez ikakvih granica.

Prilikom izbora opreme za simultano prevođenje vrlo je važno razmisliti o nekoliko važnih značajki. Prvenstveno, potrebno je poznavati publiku za koju će biti potrebno obezbijediti prevođenje, odnosno njihovu brojnost, čime će biti uslovljen i broj primarnih i rezervnih uređaja za određene događaje. Potom je važno odrediti i broj jezika za koji će vam simultani prevod potreban, što određuje broj emitera koji su vam potrebni i njihovu vrstu. Sljedeće što zahtjeva oprema za simultani prevod jeste određivanje lokacije na kojoj će se nalaziti prevoditelji, te sama publika, kako bi se odredila tačna vrsta opreme koja će biti korištena. Najčešće primjenjivane vrste ove opreme su: sistemi na principu infracrvene tehnologije, digitalni sistemi sa srednjim dometom, te FM sistemi sa većim dometom.

Oprema za simultani prevod DIS: Jedinstveno rješenje

Uz veliki broj konzola u ponudi, oprema za simultani prevod brenda DIS, na jednom mjestu je obezbijedila sve potrebne tehnologije za simultano prevođenje, koje osiguravaju maksimalnu kvalitetu simultanog prevođenja i prilagodljivost svim vrstama skupova, konferencija i događaja koje je potrebno tehnički podržati na ovaj način. Odabirom ovog brenda moguće je vrlo efikasno odgovoriti na sve izazove koje sa sobom nosi proces simultanog prevođenja, pri čemu kvalitet zvuka i njegovog emitiranja ka krajnjim korisnicima ostaje na vrhunskom nivou.

 

Simultani prevod
DIS SHURE simultani prevod
Oprema za simultano prevođenje

Pošalji upit za događaj

Fizička lica nisu obavezna popuniti polje "Naziv kompanije"