tour guide
system

Tour guide system: Doživite novi nivo pametne komunikacije! Nabavite svoj tour guide system i započnite novu eru komuniciranja uz potpunu autonomiju i sigurnost.

Tour guide system jedinstveni je sistem uređaja koji omogućuje najoptimalnije korištenje vremena provedenog u različitim turističkim obilascima. Pomoću ovog sistema posjetiteljima možete omogućiti jasnu i razumljivu komunikaciju, na osnovu radijskog prijenosa koji, tokom obilaska fabrika, putovanja ili obilaska grada, nudi turistička tumačenja na više jezika, audio opis, ali i druga vođenja u izazovnim i bučnim okruženjima.

Tour guide system: Novi nivo zvučnog iskustva

Ovakvi sistemi, također, pogodni su za okruženja sa povišenim nivoom buke. Najbolji primjer korištenja tour guide system tehnologije možemo vidjeti tokom organiziranih posjeta fabrika, kada maksimalno olakšavaju komunikaciju između zaposlenih ili posjetilaca fabrike. Ipak, i pored ovog primjera, dijapazon korištenja ove tehnologije je širok, te ih je moguće primijeniti i u samom fukncioniranju fabrike, za komuniciranje radnika na sigurnoj udaljenosti i slično.

U najkraćem, ovakvi tour guide system uređaji omogućavaju autonomnije obilaske, ekskurzije, obuke zaposlenika, tumačenje jezika, konferencije i sajmove. Dok posjetitelj odlazi do određene izložbe, bez ikakvih klikova i radnji, sistem može automatski dohvatiti odgovarajuće informacije o toj izložbi (uz pomoć automatic tour guide systema), a moguće je i koristiti opciju unaprijed snimljenih informacija koje korisnici mogu dohvatiti pomoću ovih uređaja.

Uz pomoć tour guide system uređaja moguće je održavati jednosmjernu i dvosmjernu komunikaciju, uz osiguravanje odlične kvalitete prijenosa, čak i na udaljenostima većim od 100 metera u vidnom polju. Tako je moguće pružiti lako snalaženje korisnicima sistema, u uslovima kada je potrebno održavati udaljenost, uz potreban vrhunski nivo komunikacije. Ovo uključuje ne samo vođenje razgovora i prezentacija, već i dvosmjernu komunikaciju u kojoj korisnici mogu postavljati pitanja ili besplatno voditi rasprave i debate.

Ipak, najmasovnija primjena uređaja je tokom turističkih posjeta popularnim turističkim mjestima, koje često uključuju veliki broj ljudi okupljenih na malenom prostoru. Ovakve lokacije često su povezane sa velikom gužvom, a sada kada je turizam usvojio drugu, novu dimenziju, sistemi vodiča i audio vodiča bit će odlična opcija. Tour guide system će, tako, vodiču omogućiti mogućnost da pruži kvalitetnu uslugu, a da ne mora okupljati usko stojeću grupu, nego turistima može dopustiti da se rasprše u prostoru i do 100 metara, te da i dalje uživaju u komunikaciji sa vodičem.

Tehničke specifikacije Tour Guide Systema

Tour guide system podrazumijeva malene uređaje, koji su skriveni u džepu i ne ometaju rad, te udobne slušalice koje ne stvaraju pritisak na glavu ni nakon više sati upotrebe. Gotovo u pravilu ovakvi sistemi su opremljeni slušalicama za jednokratnu upotrebu, upakovanim u zapečaćene vrećice, koje osiguravaju higijenu i sigurnost, što je u vrijeme higijensko-epidemioloških izazova posebna prednost. U slučaju kada su opreljeni slušalicama za višekratnu upotrebu, moguće je koristiti i higijenske uloške za jednokratnu upotrebu izrađene od flisa.

Osnovne prednosti tour guide systema, u odnosu na neke druge uređaje ovakve vrste, leži u njihovim dimenzijama i autonomiji koju pružaju korisnicima. Također, pouzdani su za korištenje i kroz ove uređaje je razvijen veliki broj tehničkih rješenja koja sprečavaju ometanja, tako da će se korisnici moći, koristeći uređaj, maksimalno posvetiti temi koju žele da slušaju. Također, uređaji dolaze uz baterije koje traju minimalno šest sati, te pružaju mogućnost korištenja u većim prostorima.

Sve što je potrebno jeste da dođete do kupite tour guide system, odaberete kanal na kojem želite odašiljati vašu temu i možete početi komunikaciju sa vašim kolegama ili turističkim grupama koje vodite i uživati u novom nivou zvučnog iskustva koje ovaj sistem pruža.

Tour Guide System
Sistemi za vodiče i turističke agencije
Tour Guide System

Pošalji upit za događaj

Fizička lica nisu obavezna popuniti polje "Naziv kompanije"