Odnosi s javnošću – ključ dobre promocije

public-relations-4

Odnosi s javnošću imaju historijske korijene još prije dvadesetog stoljeća. Akademici su otkrili rane oblike javnog utjecaja i upravljanja komunikacijama u drevnim civilizacijama. U drugoj polovini 20. vijeka odnosi s javnošću su ušli u eru profesionalnog razvoja. Osnovana su trgovačka udruženja, PR novinski časopisi, međunarodne PR agencije i akademski principi za profesiju. Početkom 2000-ih, službe za saopštenja za javnost počele su nuditi saopštenja za javnost na društvenim medijima, a danas jednostavno bez dobrih odnosa s javnošću nemoguće zamisliti bilo koji segment javnog djelovanja.

U skladu s tim i odnosi s javnošću tokom organizacije određenih događaja ključ su uspjeha svake organizacije i važan su dio dobre komunikacije sa javnostima do kojih želimo poslati poruke koje sam događaj nosi.

Šta su odnosi s javnošću?

Odnosi s javnošću (Public relations – PR) su praksa upravljanja i širenja informacija od pojedinca ili organizacije (kao što je posao, vladina agencija ili neprofitna organizacija, događaji…) javnosti kako bi se uticalo na njihovu percepciju. PR je umjetnost uvjeravanja ljudi u Vašoj blizini, u Vašoj zgradi ili u Vašem gradu da kupe određeni proizvod/uslugu, da promoviraju Vašu ideju i da prepoznaju i cijene Vaša postignuća. 

PR se koristi kao osnovni alat u promociji koji bi trebao da pomogne organizaciji da njeguje dobar odnos sa svojom javnošću, a održavanje pozitivnog odnosa sa zainteresovanim stranama je ključno za uspjeh svake organizacije. Ako je javna perspektiva kompanije negativna, ljudi će tražiti negdje drugdje i izbjegavati korištenje njenih proizvoda ili usluga, a slično je i sa događajima – naprosto, ljudi će Vas izbjegavati ukoliko ne nađete ispravne kanale i načine kako da komunicirate sa njima..

Stručnjaci za odnose s javnošću imaju iskustvo u komunikaciji sa velikim brojem ljudi u ime organizacija u svim sektorima. S obzirom na ovaj opseg, postoji mnogo različitih vrsta odnosa s javnošću i različita područja fokusa. Stručnjaci za odnose s javnošću obično rade za PR i marketinške firme, državne i javne organizacije kao službenici za javno informisanje, te nevladine i neprofitne organizacije

Postoji sedam različitih tipova odnosa s javnošću:

  1. Strateške komunikacije
  2. Odnosi s medijima
  3. Odnosi sa zajednicom
  4. Interne komunikacije
  5. Krizne komunikacije
  6. Javni poslovi
  7. Komunikacije na mreži i društvenim medijima

Kao profesija, odnosi s javnošću nude nevjerovatan niz mogućnosti i mogu se podijeliti na beskrajne vrste i kategorije. Međutim, postoje osnovne PR vještine koje su potrebne u cijelom spektru za PR profesionalce. Za sve organizacije koje razmatraju kako PR može funkcionirati za njih, odnosi s javnošću mogu pomoći u postizanju poslovnog uspjeha u raznim oblastima. Bilo da je rriječ o tehnologiji ili međunarodnom PR-u, rad s talentiranim timom je ključ uspjeha.

Stručnjaci za odnose s javnošću pokušavaju utjecati na percepciju javnosti o brendu, reputaciji ili imidžu svojih klijenata.

Odnosi s javnošću danas igraju vitalnu ulogu u poslovanju. To je ključni aspekt upravljanja brendom, može pomoći u povećanju prodaje i izgraditi odnose s ljudima koji komuniciraju s vašom organizacijom. PR vam također može omogućiti da ublažite štetu uzrokovanu krizom ili iskoristite neočekivane prilike koje mogu koristiti vašem poslovanju. Najbolje od svega, PR može maksimizirati efikasnost narativa koji okružuje vašu organizaciju. Šta god da odluče, moderne organizacije ne mogu zanemariti važnost odnosa s javnošću. To je zahtjevno polje i da biste bili izvrsni morate imati odlične komunikacijske vještine, biti u stanju strateški razmišljati i razumjeti kako upravljati velikim i složenim odnosom između javnosti i organizacije. Nadalje, PR koji je loše urađen može više naštetiti nego pomoći.

Jesu li vaši Odnosi s javnošću efikasni?

Ukoliko želite izgraditi odnos sa svojim ciljnim skupinama, predstaviti i promovirati svoj proizvod, uslugu ili sebe, na pravom ste mjestu! Naša Agencija pruža usluge osmišljavanja, kreiranja i strateškog planiranja u segmentu odnosa s javnošću. Stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom specijalizirani su za izradu vrhunskih kampanja – od definiranja ciljanih skupina do savjetovanja, planiranja i provođenja komunikacijskih i promotivnih aktivnosti, te analize rezultata. Jer stvaramo i komuniciramo pozitivan imidž Vaše kompanije u javnosti, integriramo poruke organizacije u pravo vrijeme i na pravom mjestu – pravoj publici! Razvijamo strategije kriznog komuniciranja, preventivno reagiramo na negativan PR, „učimo“ klijente kako se nositi sa eventualnim krizama prilikom poslovanja.

Pored svega ovog, veoma je važno raspoznati i prave kanale komunikacije sa raznim vrstama publike. Naime, moderno doba donijelo je potrebu multiplatformskog komuniciranja u kome je važno poznavati sve elemente, kako biste ispravno komunicirali sa Vašom publikom. A upravo Event Tim vam, sa svojim iskusnim timom i znanjem iz ove oblasti može donijeti vrhunske rezultate.

Elementi dobro PR-a modernog doba

Prije svega, za dobre odnose s javnošću važno je prepoznati koja je to publika kojoj se želite obratiti. U tom procesu potrebno je odrediti spolnu i starosnu strukturu Vaše publike, zatim njihove interese i navike, to jeste gdje ćemo najlakše pronaći najveći broj takve publike i zatim odrediti kanale putem kojih ćemo im se obraćati određenim porukama koje želite komunicirati sa njima.

Uz te tajne cijelog procesa i njihovu efikasnu egzekuciju možete doći do fanstatičnih rezultata, koji će Vas i Vaš događaj pozicionirati na željeno mjesto u očima javnosti.

Kada je riječ o izboru kanala komunikacija, prosto je potrebno znati da ćemo, ukoliko su nam ciljna publika penzioneri, sa njima komunicirati putem tradicionalnih medijskih kanala kao što su štampa, TV ili radio. Za one mlađe kao najbolji kanal komunikacije izabrat ćemo pak moderne medije ili društvene mreže, koje nam nude ogroman spektar mogućnosti komuniciranja sa javnošću. 

 U svim tim procesima presudno je i odrediti okolnosti u kojima želimo određene poruke podijeliti sa Vašom publikom, pa u skladu s tim prilagođavati i Vaše poruke. Tako ćemo, recimo, obratiti vrijeme na doba godine i kontekst vremena u kojem komuniciramo s javnošću, zatim na javni diskurs trenutka u kome djelujemo kroz komunikacijska sredstva, te na opće raspoloženje javnosti kojoj se obraćamo u vezi s određenom temom u određenom trenutku.

Upravo Event Tim nudi Vam najprofesionalniju uslugu u ovom pogledu, kako bi Vaše poruke bile pravovremeno i tačno plasirane javnosti kojoj se obraćate. Profesionalci iz našeg tima opremljeni su znanjima, vještinama i iskustvom koje im omogućava da na najbolji mogući način isplaniraju, kreiraju i sprovedu strategiju komuniciranja s javnošću, te na taj način promociju Vašeg događaja za javnost učine savršenim iskustvom zbog kojeg će svi poželjeti da izaberu upravo Vas!

Kompanije, bez obzira na djelatnost, moraju imati PR plan! A mi smo tu da planove kreiramo i sprovodimo u djela!

Podijeli objavu sa prijateljima

Facebook
LinkedIn

Pošalji upit za događaj

Fizička lica nisu obavezna popuniti polje "Naziv kompanije"